Sports- og Kursuscentret er det slesvig-holstenske idrætsforbunds centrale uddannelses- og træningscenter i Bad Malente-Gremsmühlen. På det 24.000 m² store anlæg står moderne sportshaller og konferencelokaler til jeres rådighed.

Sportshallen er indrettet til boldspil og atletik (60m-løb, længde-, højde- og stangspring, kastebane), derudover har vi en budo-hal til judo, aikido osv. samt en multihal med spejlvæg fx til sundhedssport, dans, aerobic og stepaerobic.

Vores svømmehal med 5 baner à 33,33 m, de 2 kunstgræstennisbaner og fitnesscentret er offentligt tilgængeligt. Vi har her træningscamps for idrætsforeninger, særtilbud for skoleklasser og også specielle kursustilbud med helt forskellige temaer, fx faste-vandre-kur, fitness for ældre, en uge på cykel.

Vi glæder os til at se jer!